SteGym Logo 26e lustrum 300px

130 jaar Stedelijk Gymnasium Breda

Welkom op de reüniewebsite van het Stedelijk Gymnasium Breda.

Reünie afgelast.

Zaterdag 7 oktober zou de reünie plaatsvinden ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van onze school.

Wat een feestelijke gebeurtenis moest worden, blijkt nu helaas verstoord te worden. Dit is er gebeurd: we hebben deze week op de website, waarop men zich kon aanmelden voor de reünie, een vervelende mail ontvangen.

Nu blijkt dit, na consultatie van de politie, tot zodanige beveiligingsmaatregelen te leiden, dat het feestelijke karakter van de reünie op de achtergrond lijkt te raken. De politie neemt in dit soort gevallen het zekere voor het onzekere en vanzelfsprekend volgen wij die lijn. Dat zou echter ten koste gaan van het ontspannen en feestelijke karakter dat we onze reünie wilden meegeven.

Dat is dan ook de reden dat we hebben besloten om de reünie uit te stellen. Na 130 jaar Stedelijk Gymnasium verdienen onze reünisten een mooie en plezierige bijeenkomst, in het teken van elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer.

Hierbij beloven we dan ook: we stellen de reünie niet definitief uit, maar zullen een nieuw moment gaan prikken waarop we elkaar ontmoeten en 130 jaar Stedelijk Gymnasium gaan vieren.

Met vriendelijke groet,

Pieter Breuer


 

Bankgegevens

IBAN: NL65 INGB 0659 9390 29
BIC: INGBNL2A
Ten name van Stichting ROC West-Brabant Stedelijk Gymnasium
Onder vermelding van uw (meisjes)naam/reünie 2017.

Nieuws

130 jaar Stedelijk Gymnasium

DSCN2259 2

Sinds de vorige reünie . . . . .
Wat is er gebeurd?

Lees meer